Om BingoMer än 100 bingohallar
Idag finns det cirka 100 bingohallar i Sverige. Från Kiruna i norr till Malmö i söder.
Samtliga hallar har ideella föreningar som förmånstagare och drives oftast av serviceföretag som består av flera föreningar alternativt av enskilda näringsidkare.
De flesta av de förmånstagande föreningarna bedriver idrottsverksamhet. Ett av villkoren för att få bingotillstånd är att föreningarna har en omfattande ungdomsverksamhet. Framförallt för medlemmar mellan 7 och 20 år.

Länsstyrelsen ger bingotillstånd
Länsstyrelsen utfärdar lotteri/bingotillstånd, sköter kontrollen och beslutar vilka föreningar som får vara förmånstagare och godkänner alla avtal som träffas. Bingohallarna delar ut 100-tals milj.kr varje år direkt till det lokala föreningslivet.
Sedan bingoverksamheten startade i Sverige på 1960-talet har denna genererat över 10 miljarder kronor i ren nettobehållning till framförallt det lokala föreningslivet. Dessa pengar har varit avgörande för många föreningars överlevnad.
I takt med minskade bidrag och besparingar i stat, landsting och kommuner kommer bidragen från bingoverksamheten att spela en allt viktigare roll.

Höga kontantvinster (Max 30.000:- kr )
Högsta kontantvinsten uppgår till ett basbelopp med undantag för vissa speciella arrangemang då flera hallar spelar samtidigt och gemensamt.

Svenska Spel administrerar automatspelet
Utöver det traditionella bingospelet förekommer det även spel på så kallade värdeautomater i bingohallen (JACK VEGAS).
Detta sker i hela landet i samarbete med Svenska Spel. Vilket borgar för att kontrollen på automatspelet är lika bra som på bingospelet. Den traditionella bingon står dock för den största delen av omsättningen i bingohallen.

Triangelns Bingo   Spångatan 11    211 44 Malmö    |    Tel: 040-972021   Fax: 040-976951    | e-post: triangelnsbingo@telia.com
© Triangelns Bingo 2006-2017 | Producerad av Scandnet