Triangelns bingo - styrelse

Om oss

» StyrelsenTriangelns Bingo ledes av en styrelse. Ledamöterna/suppleanterna väljes för en tid av två år. Hälften år 1 och den andras hälften år 2.

Följande ingår i årets styrelse:
Sten Ehnbom Styrelseordförande
Leif Almö Vice styrelseordförande
Bo Hansson Kassaförvaltare
Erik Andersson  Sekreterare
Per-Lennart Sjöström Ledamot
Maria Ohlsson  Suppleant
   

Revisorer är Margareta Andersson och Karl Axel Hansson.
Carsten Grönvall svarar för den dagliga driften av verksamheten.
Stephan Ovin är ekonomiansvarig.
Ytterligare 18 anställda arbetar på hel- eller deltid i hallen.

Triangelns Bingo   Spångatan 11    211 44 Malmö    |    Tel: 040-972021   Fax: 040-976951    | e-post: triangelnsbingo@telia.com
© Triangelns Bingo 2006-2009 | Producerad av Scandnet