Så spelar man bingo


Vi spelar variantbingo
Det är enkelt och spännande att spela VARIANT BINGO.
Man köper sin bingobricka av våra bingovärdinnor. Varje bricka innehåller tre rutor med vardera 5 x 5 = 25 nummer vilka är slumpvis fördelade från 1 till 75.
Spelet går ut på att få alla fem nummerna i en VÅGRÄT rad i samma ruta och det gäller att vara först för att få en RADVINST. Då ropar man ”BINGO”!!! Spelet stoppas och bingovärdinnan
delar ut radvinsten kontant.
Om man inte ropar ”BINGO” i tid, dvs innan nästa nummer har ropats ut, så får man ingen vinst. Spelet bara fortsätter som om ingenting hade hänt. Denna regel gäller för övrigt alla vinster. Ropar man inte ”BINGO” i tid så missar man vinsten.

När radvinsten delats ut fortsätter bingospelet tills någon spelare fått två, tre, fyra och fem (=full bricka) vågräta rader i samma ruta på bingobrickan. Efter full bricka är spelet slut och man börjar om från början med nya brickor.
För att det skall bli lättare för spelarna att hitta ett utropat nummer är bokstäverna B – I – N – G – O förtryckta
överst på brickan. Varje bokstav i ordet BINGO står för en lodrät rad och tillsammans bildar de ordet BINGO. Enligt nedan följande tabell:

B som i Bertil (nummer 1 – 15)
I som i Ivar (nummer 16 – 30)
N som i Niklas (nummer 31 – 45)
G som i Gustav (nummer 46 – 60)
O som i Oskar (nummer 61 – 75)

Om t.ex ”Niklas 44” ropas ut så hittar man enkelt nummer 44 i den lodräta raden under N. Spelarna märker nummer 44 med en ring eller ett kryss på sina brickor. Om t.ex ”Gustav 55” ropas ut så hittar man enkelt nummer 55 i den lodräta raden under G. Och spelarna märker nummer 55 med en ring eller ett kryss på sina brickor.

Triangelns Bingo   Spångatan 11    211 44 Malmö    |    Tel: 040-972021   Fax: 040-976951    | e-post: triangelnsbingo@telia.com
© Triangelns Bingo 2006-2017 | Producerad av Scandnet