Om Bingo

» SVEBICOSveriges Bingoarrangörers Centralorganisation
Flertalet av Sveriges bingohallar är medlemmar i den ideella branschorganisationen SVEBICO, grundad 1980, som arbetar med en rad gemensamma aktiviteter som opinionsbildning, samhällskontakter, utbildning och msrknadsföring mm.
SVEBICO är en av myndigheternas remissinstanser i en rad ärenden som berör bl.a lotterier och spel som t.ex bingo.
Triangelns Bingo   Spångatan 11    211 44 Malmö    |    Tel: 040-972021   Fax: 040-976951    | e-post: triangelnsbingo@telia.com
© Triangelns Bingo 2006-2009 | Producerad av Scandnet